Artykuł

Regulamin Konkursu

na Najciekawszą Osobowość Artystyczną

12. Międzynarodowego Operowego Forum Młodych

1. Konkurs na Najciekawszą Osobowość Artystyczną organizowany jest w ramach 12. Międzynarodowego Operowego Forum Młodych przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

 

2. Laureaci zostaną wyłonieni przez widzów, którzy będą mogli oddać swój głos na specjalnie przygotowanej karcie do głosowania.

 

3. Widzowie przed każdym spektaklem otrzymają od członków Koła Naukowego ostemplowaną pieczęcią Akademii Muzycznej kartę do głosowania z obsadą przedstawienia. Przy nazwisku każdego z wykonawców będzie umieszczony kwadrat, w który poprzez wpisanie znaku X widz będzie mógł zagłosować na najciekawszą swoim zdaniem osobowość artystyczną spektaklu.

 

4. Po każdym spektaklu członkowie Koła Naukowego będą zbierać głosy widzów przy wyjściu z sali, w której będzie miało miejsce przedstawienie.

 

5. Widz może wytypować na karcie do głosowania tylko jedną postać z jednego spektaklu, o czym będzie poinformowany w zapowiedzi przed spektaklem lub na karcie do głosowania.

 

6. Pusta karta do głosowania oraz karta z wytypowaną większą niż jedna ilością postaci do nagrody na Najciekawszą Osobowość Artystyczną 12. Międzynarodowego Operowego Forum Młodych będzie traktowana jako głos nieważny.

 

7. Wypełnione karty do głosowania będą przechowywane w Dziekanacie Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy do momentu zakończenia 12. Międzynarodowego Operowego Forum Młodych.

 

8. Po zakończeniu 12. Międzynarodowego Operowego Forum Młodych zbierze się komisja powołana przez Dyrektor Festiwalu. Komisja policzy oddane przez widzów głosy.

 

9. Ze spotkania wyżej wymienionej komisji zostanie sporządzony protokół.

 

10. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby z najwyższą ilością głosów.

 

11. Wyniki Konkursu na Najciekawszą Osobowość Artystyczną 12. Międzynarodowego Operowego Forum Młodych zostaną opublikowane na stronie internetowej: http://www.ofm.amuz.bydgoszcz.pl