Artykuł
There're no translation for this article.

Regulamin Konkursu

na Najciekawszą Osobowość Artystyczną

10. Międzynarodowego Operowego Forum Młodych

1. Konkurs na Najciekawszą Osobowość Artystyczną organizowany jest w ramach 10. Międzynarodowego Operowego Forum Młodych przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

2. Laureaci zostaną wyłonieni przez widzów, którzy będą mogli oddać swój głos na specjalnie przygotowanej do każdego spektaklu karcie do głosowania.

3. Widzowie przed każdym spektaklem otrzymają od członków Koła Naukowego jedną, ostemplowaną pieczęcią Akademii Muzycznej kartę do głosowania z obsadą przedstawienia. Przy nazwisku każdego z wykonawców będzie umieszczony kwadrat, w który poprzez wpisanie znaku X widz będzie mógł zagłosować na najciekawszą swoim zdaniem osobowość artystyczną spektaklu.

4. Po każdym spektaklu członkowie Koła Naukowego będą zbierać głosy widzów przy wyjściu z sali, w której będzie miało miejsce przedstawienie.

5. Widz może wytypować na karcie do głosowania tylko jedną postać z jednego spektaklu, o czym będzie poinformowany w zapowiedzi przed spektaklem lub na karcie do głosowania.

6. Pusta karta do głosowania oraz karta z wytypowaną większą niż jedna ilością postaci do nagrody na Najciekawszą Osobowość Artystyczną 10. Międzynarodowego Operowego Forum Młodych będzie traktowana jako głos nieważny.

7. Wypełnione karty do głosowania będą przechowywane w Dziekanacie Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy do momentu zakończenia 10. Międzynarodowego  Operowego Forum Młodych.

8. Po zakończeniu 10. Międzynarodowego Operowego Forum Młodych zbierze się specjalnie powołana komisja, która policzy oddane przez widzów głosy.

9. Ze spotkania wyżej wymienionej komisji zostanie sporządzony stosowny protokół.

10. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby z najwyższą ilością głosów.

11. Wyniki Konkursu na Najciekawszą Osobowość Artystyczną 9. Międzynarodowego Operowego Forum Młodych zostaną opublikowane na stronie internetowej: http://www.ofm.amuz.bydgoszcz.pl