Artykuł

Pomysł Międzynarodowego Operowego Forum Młodych zrodził się w 2008 roku. Jego inicjatorem był ówczesny Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Marek Moździerz oraz Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Wokalistów. Od roku 2014 rolę Dyrektora Festiwalu przejęła Małgorzata Grela, kolejny Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Powstanie OFM wynikało z potrzeby stworzenia studentom Wokalistyki na Akademii Muzycznej możliwości wystąpień publicznych. Dzięki powołaniu operowej sceny dla młodych adeptów sztuki wokalnej, studenci otrzymali niesamowitą szansę do dodatkowego rozwoju i kształtowania charakteru scenicznego, już na początku ich zawodowej drogi artystycznej. Ponadto, Operowe Forum Młodych to doskonała okazja do zapoznawania się środowisk muzycznych nie tylko z kraju, ale i z zagranicy.

Mamy tu na myśli zarówno wymianę doświadczeń i opinii, porównywanie systemu nauki funkcjonującego na różnych Akademiach, jak również spotkania integracyjne studentów, owocujące często znajomościami utrzymującymi się przez lata. Dodatkowym atutem tej inicjatywy, jest kreowanie pozytywnego wizerunku Bydgoszczy w naszym kraju. Poza konfrontacją środowisk akademickich, Festiwal stała się doskonałą propozycją artystyczną dla bydgoszczan.

 

Międzynarodowe Operowe Forum Młodych nie mogłoby powstać bez współpracy z Operą Nova w Bydgoszczy. Dzięki aprobacie i ogromnej życzliwości Dyrektora Macieja Figasa, udało się stworzyć ten projekt i kontynuować jego realizację. Dyrektor Opery jest bardzo przychylny nie tylko OFM, ale i innym inicjatywom Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nawiązana współpraca zaowocowała tym, że co roku w sezonie artystycznym, studenci mają możliwość wystąpienia w spektaklu będącym stałą pozycją repertuarową Opery. Młodzi wokaliści wcielają się w główne postacie dzieła, wykonując partie solowe przy udziale artystów chóru oraz orkiestry Opery Nova. Spektakl studencki zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem licznie zgromadzonej bydgoskiej publiczności.

 

Międzynarodowe Operowe Forum Młodych z roku na rok zyskuje poparcie coraz większego grona osób. Już od pierwszej edycji nasze przedsięwzięcie obejmowane jest honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od drugiej edycji, Operowemu Forum Młodych patronują przedstawiciele władz regionu: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy. Mówiąc o wsparciu, nie należy zapominać również o patronacie medialnym. Tutaj w nagłaśnianiu naszego Festiwalu niezmiennie pomagają nam: TVP Bydgoszcz, Polskie Radio PIK oraz Gazeta Wyborcza. To właśnie dzięki na bieżąco przekazywanym przez media informacjom i rzetelnym relacjom, coraz więcej ludzi dowiaduje się o działalności Operowego Forum Młodych, uzyskując tym samym szansę na wzięcie udziału w imprezie.