Artykuł

Pomysł Operowego Forum Młodych zrodził się w 2008 roku. Jego inicjatorem jest były Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Marek Moździerz oraz Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Wokalistów. Powstanie OFM wynikało z potrzeby stworzenia studentom Wokalistyki na Akademii Muzycznej możliwości wystąpień publicznych. Dzięki powołaniu operowej sceny dla młodych adeptów sztuki wokalnej, Dziekan dał studentom niesamowitą szansę do dodatkowego rozwoju i kształtowania charakteru scenicznego, już na początku ich zawodowej drogi artystycznej. Ponadto, Operowe Forum Młodych to doskonała okazja do zapoznawania się środowisk muzycznych nie tylko z kraju, ale i z zagranicy.

Mamy tu na myśli zarówno wymianę doświadczeń i opinii, porównywanie systemu nauki funkcjonującego na różnych Akademiach, jak również spotkania integracyjne studentów, owocujące często znajomościami utrzymującymi się po dziś dzień. Dodatkowym atutem tej inicjatywy, jest kreowanie pozytywnego wizerunku Bydgoszczy w naszym kraju. Każdorazowo dla zaproszonych na Operowe Forum Młodych gości z polskich uczelni muzycznych, organizujemy zwiedzanie miasta, co pozwala nie tylko pokazać nasze zabytki, ale również zintegrować uczestników podczas wspólnego spaceru po starówce. Poza konfrontacją środowisk akademickich, inicjatywa Operowego Forum Młodych stała się doskonałą propozycją artystyczną dla bydgoszczan.

Operowe Forum Młodych nie mogłoby powstać bez współpracy z Operą Nova 
w Bydgoszczy. Dzięki aprobacie i ogromnej życzliwości Dyrektora Macieja Figasa, udało się stworzyć ten projekt i kontynuować jego realizację. Dyrektor Opery jest bardzo przychylny nie tylko OFM, ale i innym inicjatywom Akademii Muzycznej. Nawiązana współpraca zaowocowała tym, że co roku w sezonie artystycznym, studenci mają możliwość wystąpienia w spektaklu będącym stałą pozycją repertuarową Opery. Młodzi wokaliści wcielają się w główne postacie dzieła, wykonując partie solowe przy udziale artystów chóru oraz orkiestry Opery Nova. Wielokrotnie jest to dla nich egzamin dyplomowy, kończący edukację na Akademii Muzycznej. Spektakl studencki zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem licznie zgromadzonej bydgoskiej publiczności.

Z roku na rok inicjatywa Operowego Forum Młodych zyskuje poparcie coraz większego grona osób. Już od pierwszej edycji nasze przedsięwzięcie obejmowane jest honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od drugiej edycji, Operowemu Forum Młodych patronują przedstawiciele władz regionu: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy, którzy to dofinansowują nasz projekt. Bez pomocy finansowej władz oraz sponsorów, realizacja Operowego Forum Młodych nie byłaby możliwa. Bardzo cieszy nas zaangażowanie bydgoskich firm, które chętnie wspierają tę muzyczną inicjatywę. Mówiąc o wsparciu, nie należy zapominać również o patronacie medialnym. Polskie Radio PIK i TVP Bydgoszcz towarzyszą OFM od samego początku. W ubiegłym roku do tego grona dołączyła również Gazeta Wyborcza. To właśnie dzięki na bieżąco przekazywanym przez media informacjom i rzetelnym relacjom, coraz więcej ludzi dowiaduje się o działalności Operowego Forum Młodych, uzyskując tym samym szansę na wzięcie udziału w imprezie.