Artykuł
Pomysł Operowego Forum Młodych zrodził się w 2008 roku. Jego inicjatorem jest były Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Marek Moździerz oraz Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Wokalistów. Powstanie OFM wynikało z potrzeby stworzenia studentom Wokalistyki na Akademii Muzycznej możliwości wystąpień publicznych. Dzięki powołaniu operowej sceny dla młodych adeptów sztuki wokalnej, Dziekan dał studentom niesamowitą szansę do dodatkowego rozwoju i kształtowania charakteru scenicznego, już na początku ich zawodowej drogi artystycznej. Ponadto, Operowe Forum Młodych to doskonała okazja do zapoznawania się środowisk muzycznych nie tylko z kraju, ale i z zagranicy.

Mamy tu na myśli zarówno wymianę doświadczeń i opinii, porównywanie systemu nauki funkcjonującego na różnych Akademiach, jak również spotkania integracyjne studentów, owocujące często znajomościami utrzymującymi się po dziś dzień. Dodatkowym atutem tej inicjatywy, jest kreowanie pozytywnego wizerunku Bydgoszczy w naszym kraju. Każdorazowo dla zaproszonych na Operowe Forum Młodych gości z polskich uczelni muzycznych, organizujemy zwiedzanie miasta, co pozwala nie tylko pokazać nasze zabytki, ale również zintegrować uczestników podczas wspólnego spaceru po starówce. Poza konfrontacją środowisk akademickich, inicjatywa Operowego Forum Młodych stała się doskonałą propozycją artystyczną dla bydgoszczan.